Landskap avlangt, aksla.png
HVIT LOGO .png

Nyheter

Start Ålesund arrangerer Innov8or 2022!

Innov8or er en caseløsningkonkurranse der studenter på tvers av studielinjer møtes for å samarbeide om å løse en gitt problemstilling. Casene kommer fra lokale bedrifter som gjør at casene blir direkte knyttet opp mot næringslivet. Alle team får fremført sin pitch til et dommerpanel, hvor de blir vurdert ut i fra pitch, evne til innovasjon og kreativitet 

Dato: 19.-20. oktober

Sted: Sundebygget på campus

Påmelding stengt

Kopi av Innov8or Logo FinalFinal-03.png